Úvod >> Kdo jsme ..

Z dávných dob ...   Mnoho vody již proteklo v řekách plynoucích krajem kol královskéha města Plzně, kdy z mlh dohadů v knihách historických nachází se zápis LP 2003. Tohoto roku se začínají psát řádky dějin občanského sdružení Excalibur. Tehdy se seznamují základní kameny tohoto sdružení, jeho budoucí Pukrabí Jan Hruška a Vrchní zemský rada Petr Beránek.

Pravdou jest, že znali se tito již z dob předcházejících, ale až v době roku 2003 začínají spolu s dalšími spřádat a organizovat akce a výlety pro zpestření času svého volného a tak se zvolna skládala partička lidí, kteří to spolu táhnou i dnes. Při cestách svých mnohých krajek plzeňských zbloudili nohy jejich mnohými končinami, až jednou je čas i osud zavál údolní nivou řeky Mže a tak jejich kročeje poprvé spočinuly ve stínu zbytků hradeb a zdí, kdysi velikána plzeňského domínia, dnešní zříceniny hradu Buben.

Více z dávných dob ...


nahoru

 

Hierarchie ve sdružení ...


.. zde Vám stránka popisuje hierarchii, tedy posloupnost funkcí ve sdružení a zároveň Vám ukazuje do jakých funkčních výšin je možné se dostat. Čím vyšší funkce, tím větší je odpovednost. Ale to je asi všude stejné. Pokud jste se při procházení těmito stránkami dostali až sem, je pravděpodobné, že máte zájem nebo uvažujete a možnosti se k nám připojit. Proto doporučujeme dobře si přečíst stanovy, které vymezují práva a povinnosti každé fuknce. Neméně důležitá je i Hradní Bula, což jsou nejpřísnější zákony sdružení - náš KODEX. A pokud se vším souhlasíte a i nadále jste rozhodnuti to podstoupit (opravdu to není pro každého) rádi Vás uvítáme v našem středu. Pak už Vám zbyde jen vyplnit přihlášku a čekat, jak odpovíme. Naděje umírá posledni....takže co bude..???
ZEMSKÝ SNĚM

je nejvyšším orgánem sdružení.Zemský sněm je svolávám jednou za dva roky popř. dříve je-li to nutné. Právo i povinnost se účastnit ZS mají všichni členové i další osoby a organizace, kterým to dovoluje nebo ukládá Hradní Bula popřípadě Stanovy.


HEJTMANSKÁ RADA

je výkonným a řídícím orgánem sdružení. Jejím cílem je udržet sdružení v co nejlepším chodu mezi jednotlivými zasedáními ZS. Hejtmanská rada je složena z hejtmanů - jednotlivých vedoucích - členů prvního zemského řádu sdružení. Ti pak volí z jednotlivých členů sdružení potřebný počet osob, kterým propůjčují na volební období nejrůznější řídící funkce. Ze svého středu volí nejvyššího hejtmana sdružení tzv. pukrabího


Nejvyšší hejtman - PURKRABÍ

je statutárním zástupcem sdružení, jedná jménem sdružení a řídí zasedání hejtmanské rady, popř. Zemského sněmu


SPRÁVCI DESEK ZEMSKÝCH

je zvláštní vnitřní seskupení členů, kteří se zodpovídají HR. Jsou dozorčím - revizním orgánem nikoliv výkonným, Jejich úkolem je provádět revizi činnosti jednotlivých členů, včetně purkrabího. Volí si ze svého středu Nejvyššího správce..


NEJVYŠŠÍ SPRÁVCE

je představitelem dozorčího orgánu - revizní komise Správci desek zemských


Členové PRVNÍHO ZEMSKÉHO ŘÁDU - Hejtmani

jsou poradci purkrabího odpovídají za svěřené funkce a úkoly jim přidělené


Členové DRUHÉHO ZEMSKÉHO ŘÁDU - Regenti

řadoví členové


PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ - Konšelé

do této skupiny se mohou zařadit ostatní zájemci o členství, kteří mají zájem ovlivňovat chod sdružení a zároveň být spolupracovníky na projektech sdružení


Členové KLUBU - Panoši

klub Excalibur je dobrovolné uskupení v rámci sdružení, jehož vznik ustanovil ZS. Členy Klubu jsou všichni členové sdružení Excalibur, ale navíc se v Klubu mohou sdružit i další osoby, které se sdružením spolupracují nebo pro něj vykonávají nějakou činnost a ke zdárnému splnění daného úkolu potřebují záštity sdružení nebo potřebují využívat majetku nebo prostor sdružení. O členství v Klubu rozhoduje HR. Většinou jde o formu krátkodobou, v případě, že se bude jednat o delší časový úsek bude HR vydávat průkazy - členské karty.


PRACOVNÍ SKUPINA

je tým lidí složený z členů i dalších dobrovolníků, který vykonnává jednotlivé pracovní úkoly, které jim ukládá HR. Pracovní skupinu řídí a za její činnost odpovídá Veoducí PS, kterého volí HR z členů sdružení.


VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY

vedoucího PS volí HR z členů sdružení. Jeho úkolem je sestavit ze všech pracovních sil - členů i nečlenů sdružení - dobrovolníků celou PS. Velikost PS(počet pracovníků v PS) závisí na rozhodnutí vedoucího, tak aby byla PS schopna splnit úkol zadaný HR ve stanoveném čase. Je představitelem pracovní skupiny a zodpovídá za její činnost a plnění úkolů - rozděluje práci jednotlivcům. Se souhlasem statutárního zástupce může jednat jménem sdružení, ale jen za účelem zdárného splnění daného úkolu.

Zkráceně... Funkce ve sdružení:


HEJTMANI

Nejvyšší hejtman - PURKRABÍ

Ekonom - PREKÉŘ

Jednatel - VRCHNÍ ZEMSKÝ RADA

Revizoři - SPRÁVCI DESEK ZEMSKÝCH

Vrchní revizor - NEJVYŠŠÍ SPRÁVCE

VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY


nahoru

 

Akce sdružení ...


POZOR ::

Výlet 12.října 2008

Sekání trávy na Bubnu 23.8.2008

Fotky z výletu s KAS 19.dubna 2008

Fotky z cyklovýletu 2008

Fotky brzy doplníme ( málo volného času ) ... děkujeme za pochopení


Nyní nás čeká další fáze života sdružení to jest " ŽIVOT"...

Nechcete jít do toho s námi..??? máte jedinečnou možnost a pokud se tak rozhodnete zkuste nás kontaktovat... takže zatím .....

POZOR

máte -li zájem něco podniknout, napište nám ...

...


Hrad Buben stále ve vyjednání... i když se vedou delší dobu s plzeňským krajem . Váš názor na stav hradu a věci kolem hradu můžete zanechat přímo

zde ...

Děkujeme. Těšíme se a čekáme na Váše ohlasy..


nahoru

 

Jak nás chytit ...


Termíny zasedání HR pro rok 2008


Ve dnech :

12.4.   - zasedání proběhlo po návratu z výletu ... zápis

... další zasedání bude svoláno

ve chvíli, kdy se vyjádří Pl.kraj k projektu "Jak přijít na Buben"

svolá P a VZR ... termín bude upřesněn na webu i sms na mobil

Kdy a kde z minula ..Termíny zasedání UV pro rok 2008


Ve dnech :

... zasedání probíhají zcela pravidelně nepravidelně ...

Kdy a kde z minula ..Termíny konání PV pro rok 2008Ve dnech :

... chuť pracovat nám i přes celou dlouhou dobu vyjednávání nikdo nevzal a stále ji máme. Bohužel však zatím nemůžeme.

Vzhledem k posledním aktuálním informacím se však dá napsat, že se možna blýská na lepší časy ...

Držte nám palce, sledujte stránky ...

Snad už bychom brzy mohli začít ...

Kdy a kde z minula ..


nahoru